Firma Kantaros specjalizuje się w remontach maszyn
hydraulicznych takich jak prasy hydrauliczne, wtryskarki, zgrzewarki itp.
Oprócz działalności remontowej firma Kantaros zajmuje
doradztwem technicznym współpracując z działami
utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.